Background

ROLLERCOASTER 

Da li je spas u ljubavi ili je ljubav još jedna cigla u zidu naših prekompliciranih života? Provjerite 07.12. u 12h.

Rezervacija ulaznica:

e: blagajna@zagrebackiplesnicentar.hr
t: 01/6189 656  
(16:00 - 20:00 i 1 sat prije predstave)

Rezervacija ulaznica

Predstava

Datum / Sat
Broj ulaznica
1