Background

Ritmika 1,2

RITMIKA 1
PONEDJELJAK / ČETVRTAK
17:30 - 18:15
Bijeli studio / Sivi studio
RITMIKA 2
PONEDJELJAK / ČETVRTAK
18:15 - 19:00
Bijeli studio / Sivi studio

RITMIKA 1 (od 3 do 5 godina)

RITMIKA 2 (od 6 do 7 godina)

Djeca predškolske i rane školske dobi .

Naglasak na razvijanju plesne kreativnosti i kulture tijela.

Osnova je rada s djecom predškolske i rane školske dobi plesna igra, improvizacija kojom se u djeci budi i razvija interes za pokret , kinestetički osjećaj tijela , te potiče mašta i kreativnost u stvaranju vlastitih plesnih cjelina.

 

VODITELJICA: ZRINKA LUKČEC KIKO

Zrinka Lukčec Kiko samostalna je plesna umjetnica, bila je dugogodišnja članica Zagrebačkog plesnog ansambla unutar kojeg je surađivala sa mnogim domaćim i stranim pedagozima i koreografima: Juan Carlos Garcia, Ksenija Zec, Bebeto Cidra, Katja Šimunić, Silvia Both, Liz King, Snježana Abramović Milković, Kilina Cremona, Irma Omerzo, Martin Sonderkamp, Emilio Gutierrez, Alexis Eupierre, Francesco Scavetta, Natalija Manojlović, Bo Madvig, Ted Stopfer, Laura Aris Alvarez, Renata Carola Gatica, Aleksej Taran.

Dobitnica Nagrade hrvatskog glumišta za najbolje umjetničko ostvarenje u predstavama  "Nešto , možda, sasvim osobno" (Snježana Abramović Milković), "Isto" (Ksenija Zec).

2005. godine osniva Udrugu za pokret, suvremeni ples i audio vizualnu komunikaciju Plešimedo , unutar koje samostalno realizira projekte ( Tanka linija, Perači prozora , Giga Barićeva , Ofelia , Sola ).

Za više informacija kontaktirajte pedagoga:

Mob: 095/9065698

Mail: kikolukcec@gmail.com

CIJENA RITMIKA 1,2: 200,00kn

 

*cijena za prvi probni sat 30,00 kn

Rezervacija ulaznica

Predstava

Datum / Sat
Broj ulaznica
1