Background

Rezidencije

 

Zagrebački plesni centar otvara javni poziv za rezidencijalni program u 2018. godini na kojem se mogu prijaviti renomirani umjetnici iz područja plesne umjenosti, područje Suvremeni ples.

Rezidencija u Zagrebačkom plesnom centru uključuje:

- Koprodukciju (Nezavisna plesna organizacija i Zagrebački plesni centar)

- Osigurava tehničku i administrativnu podršku

- Nakon premijerne izvedbe Zagrebački plesni centar sukladno dogovoru financijski podupire reprizne izvedbe plesnih umjetnika, na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji sa organizacijom i/ili posebnim Aneksom Ugovora koji reguliraju prava i obaveze

- Rezidenti imaju pravo prvenstva kod ugovaranja repriznih izvedaba

- Stručno Povjerenstvo pri ZPC-u će odabrati autora/projekata u rezidencijalni program za 2018.godinu

ODLUKA STRUČNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR REZIDENCIJALNIH PROGRAMA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU 2018. GODINE

Stručno povjerenstvo u sastavu Normele Krešić Vrkljan, Petre Hrašćanec i Martine Nevistić dana 13. prosinca 2017. godine donijelo je Odluku i izvršilo selekciju pristiglih prijava.

Povjerenstvo je predložene prijave vrednovalo prema slijedećim kriterijima:

kvaliteta predloženog koncepta projekta- razrađenost koncepta,

jasnoća metodologije rada,

razrađenost operativnog plana rada,

obrazovanje autora/ice iz područja plesne umjetnosti

sudjelovanje na međunarodnim projektima i u programima od važnosti za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku

profesionalno iskustvo autora/ice

profesionalno iskustvo članova autorskog tima.

 

Temeljem navedenih kriterija Stručno povjerenstvo izabralo je sljedeće programe:

Jasna Čižmek Tarbuk, Holografski prostor, organizacija Fronesis

Nastasja Štefanić, Viola, ja i nas dvije, organizacija UPUH

David Hernandez/ZPA, Fauna, organizacija ZPA

Katarina Đurđević, curriculum viciosa = circulus vitiosus, organizacija UPPU PULS

Ostali prijavljeni radovi odnosno koncepti dobro su zamišljeni. Ono što nedostaje je razrada koncepata koja će dati jasniji uvid u metodologiju rada s jasno razrađenim operativnim planom. Povjerenstvo je predložilo pružanje prostorne i tehničke podrške sljedećim programima:

Aleksandra Mišić, Personas, organizacija Liberdance

Zrinka Lukčec, Underground, organizacija Plešimedo

Martina Granić, High Spirits, organizacija d_lc

Natalija Manojlović/ZPA, Ja sam Roza/Mia/Dunja ili Tako (ni)je kako vam se čini, organizacija ZPA

 

Arhivu rezidencijalnih programa možete naći na linku: 

www.danceincroatia.com/zpc2009-2016/hr/rezidencije


 

Dosadašnje umjetničke rezidencije

Roberta Milevoj
Martina Granić
Zrinka Lukčec - Kiko
Katarina Đurđević
Mirjana Preis

Rezervacija ulaznica

Predstava

Datum / Sat
Broj ulaznica
1