Background

Rezidencije

Rezidencije

1. JAVNI POZIV ZA REZIDENCIJALNI PROGRAM U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU U 2019. GODINI

2. JAVNI POZIV ZA PROGRAM KOREOSPEKTAR U KAZALIŠNOJ SEZONI 2018/2019.

3. ODLUKA STRUČNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR REZIDENCIJALNIH PROGRAMA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU U 2018. GODINI

4. OBAVIJEST PLESNIM UMJETNICIMA O REALIZIRANJU PREDSTAVA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU TIJEKOM GODINE

 

1. JAVNI POZIV ZA REZIDENCIJALNI PROGRAM U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU ZA 2019. GODINU

Zagrebački plesni centar raspisuje javni poziv za profesionalne plesne umjetnike u sklopu rezidencijalnog programa za 2019. godinu.

Zagrebački plesni centar pruža profesionalnim plesnim umjetnicima potporu putem različitih programskih kategorija s namjerom da s neovisnim subjektima plesne scene utječe na prepoznatljivost suvremenog plesnog izričaja i podizanje kvalitete plesnih predstava.

Nakon što prijave pristignu, sastat će se stručno Povjerenstvo za izbor rezidencijalnih programa, sastavljeno od članova strukovnih plesnih udruga UPUH i Puls, koje će prijave razmatrati prema sljedećim kriterijima:

* pravovremeno ispunjena prijavnica s jasnim operativnim planom

* kvaliteta prijavljenog koncepta projekta, relevantnost teme projekta, inovativnost i istraživački pristup

* profesionalno iskustvo autora i članova autorskog tima

* u prijavljenom projektu može sudjelovati najviše pet izvođača i najmanje jedan izvođač

* obrazovanje autora u području plesne umjetnosti, sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima od važnosti za Zagreb i Republiku Hrvatsku.

Uvjete rada u skladu s programskim kategorijama profesionalni plesni umjetnici mogu pronaći na internetskoj stranici Zagrebačkog plesnog centra www.zagrebackiplesnicentar.hr/plesna-scena/rezidencije.

Prijave za rezidencijalni program Zagrebačkog plesnog centra primaju se od 15. srpnja do 15. rujna 2018. godine, a prijavnica se nalazi pri dnu internetske stranice www.zagrebackiplesnicentar.hr/plesna-scena/rezidencije.

Prijave koje Povjerenstvo nije izabralo u rezidencijalni program razmotrit će se za moguće realiziranje u sklopu nerezidencijalnog programa.

ZPC poziva sve profesionalne umjetnike koji realiziraju i izvode svoje predstave u prostoru centra da sudjeluju u ostalim programima:

* profesionalno usavršavanje (jutarnji treninzi i radionice)

* sudjelovanje u interaktivnim razgovorima s publikom

* gledanje plesnih predstava.

Prijave se primaju elektroničkim putem na adresu: info@zagrebackiplesnicentar.hr.

Nepotpune prijave i/ili prijave poslane izvan naznačenog roka (do 15. rujna 2018.) neće se uzimati u obzir.

 

2. JAVNI POZIV ZA PROGRAM KOREOSPEKTAR U KAZALIŠNOJ SEZONI 2018/2019.

Program Koreospektar namijenjen je mlađim i/ili neafirmiranim plesnim umjetnicima. Programom se daje mogućnost mladim umjetnicima iz područja plesne umjetnosti i potiče se rad talentiranih umjetnika s plesne scene.

Program se održava u siječnju, kada se prikazuju svi prijavljeni projekti. Neki od njih uključuju se u program ZPC-a repriznim izvedbama tijekom cijele kazališne sezone.

Predstave prijavljene na program Koreospektar izabrat će se na temelju sljedećih kriterija:

* pravovremeno ispunjena prijavnica i jasan operativni plan

* kvaliteta prijavljenog koncepta projekta, relevantnost teme projekta, inovativnost i istraživački pristup

* obrazovanje autora iz područja plesne umjetnosti.

Pozivamo sve profesionalne plesne umjetnike koji rade u ZPC-u na sudjelovanje u ostalim programima ZPC-a:

* besplatno profesionalno usavršavanje (jutarnji treninzi i radionice)

* sudjelovanje u razgovorima s publikom

* gledanje plesnih predstava u ZPC-u.

Program Koreospektar uključuje:

* korištenje prostorom sukladno raspoloživim kapacitetima

* profesionalne radne uvjete

* tehničku i administrativnu potporu

* prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj plesnoj organizaciji.

Prijave na otvoreni poziv za program Koreospektar za kazališnu sezonu 2018/2019. primaju se od 15. srpnja do 1. listopada 2018. Prijave se primaju elektroničkim putem na adresu: info@zagrebackiplesnicentar.hr (putem prijavnice na kraju ove stranice).

Nepotpune prijave i/ili prijave poslane izvan naznačenog roka (do 1. listopada 2018) neće se uzimati u obzir.

 

3. ODLUKA STRUČNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR REZIDENCIJALNIH PROGRAMA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU U 2018. GODINI

Stručno povjerenstvo u sastavu Normela Krešić Vrkljan, Petra Hrašćanec i Martina Nevistić 13. prosinca 2017. godine donijelo je odluku i selektiralo pristigle prijave.

Povjerenstvo je predložene prijave vrednovalo prema sljedećim kriterijima:

* kvaliteta predloženog koncepta projekta – razrađenost koncepta

* jasnoća metodologije rada

* razrađenost operativnog plana rada

* obrazovanje autora u području plesne umjetnosti

* sudjelovanje na međunarodnim projektima i u programima od važnosti za Zagreb i Republiku Hrvatsku

* profesionalno iskustvo autora

* profesionalno iskustvo članova autorskog tima.

 

Na temelju navedenih kriterija Stručno povjerenstvo izabralo je sljedeće programe:

* Jasna Čižmek Tarbuk, Holografski prostor, organizacija Fronesis

* Nastasja Štefanić, Viola, ja i nas dvije, organizacija UPUH

* David Hernandez / ZPA, Fauna, organizacija ZPA

* Katarina Đurđević, curriculum viciosa = circulus vitiosus, organizacija UPPU Puls.

 

4. OBAVIJEST PLESNIM UMJETNICIMA O REALIZIRANJU PREDSTAVA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU TIJEKOM GODINE

Zagrebački plesni centar upućuje javni poziv profesionalnim plesnim umjetnicima tijekom čitave godine. Ovime obavještavamo plesne umjetnike o izboru umjetničkog programa za koje je zaduženo povjerenstvo za izbor programa ZPC-a (u nastavku: Povjerenstvo), sastavljeno od renomiranih plesnih umjetnika da bi se decentraliziralo odlučivanje.

Zagrebački plesni centar pruža profesionalnim plesnim umjetnicima potporu putem različitih programskih kategorija s namjerom da s neovisnim subjektima plesne scene utječe na prepoznatljivost suvremenog plesnog izričaja i podizanje kvalitete plesnih predstava.

Profesionalni plesni umjetnici mogu se prijaviti na javni poziv za rezidencijalni program otvoren tijekom dvaju mjeseci za sljedeću godinu. Povjerenstvo koje čine članovi strukovnih plesnih udruga Puls i UPUH sastat će se i odlučiti o prijavljenim projektima.

Prijave koje Povjerenstvo nije izabralo u rezidencijalni program razmotrit će se za moguće realiziranje u sklopu nerezidencijalnog programa.

Imenovano Povjerenstvo izabire programe na temelju sljedećih kriterija:

* pravilno i pravovremeno ispunjena prijavnica

* kvaliteta prijavljenog koncepta projekta, relevantnost teme projekta, inovativnost i istraživački pristup

* profesionalno iskustvo autora i članova autorskog tima

* u programskoj kategoriji rezidencijalnog programa prijavitelj se može prijaviti s najviše pet izvođača i najmanje jednim izvođačem

* obrazovanje autora u području plesne umjetnosti, sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima važnim za Zagreb i Republiku Hrvatsku

* jasan i konkretan operativni plan.

Pozivamo sve profesionalne plesne umjetnike koji rade u ZPC-u na sudjelovanje u ostalim programima ZPC-a:

* besplatno profesionalno usavršavanje (jutarnji treninzi i radionice)

* sudjelovanje u razgovorima s publikom

* gledanje plesnih predstava u ZPC-u.

Svi korisnici prostora ZPC-a dužni su isticati logotip ZPC-a na tiskanim i digitalnim promotivnim materijalima, isticati suradnje sa ZPC-om u intervjuima, najavama u medijima itd.

Profesionalni plesni umjetnici mogu se prijaviti za sljedeće programe:

* rezidencijalni program

* nerezidencijalni program

* program Koreospektar

 

REZIDENCIJALNI PROGRAM

Rezidencijalni program koprodukcijskom suradnjom s neovisnom plesnom organizacijom omogućava razvoj plesnog projekta u profesionalnim uvjetima u skladu s resursima kojima ZPC raspolaže. Namijenjen je renomiranim plesnim umjetnicima/autorima koji su dosad ostvarili pet i više autorskih radova.

Rezidencijalnim se programom osigurava:

* financiranje repriznih izvedaba rezidenata

* prednost u korištenju prostorom (ugovaranje proba, premijernih i repriznih izvedaba)

* tehnička potpora

* administrativna potpora

* oblikovanje rasvjete

* fotografiranje i dokumentarističko snimanje predstave

* marketing i odnosi s javnošću

* hostese i tisak ulaznica.

 

NEREZIDENCIJALNI PROGRAM

Nerezidencijalni program namijenjen je plesnim umjetnicima/autorima koje povjerenstvo nije izabralo u kategoriju rezidencijalnog programa. Program obuhvaća suradnju s neovisnom plesnom organizacijom.

Nerezidencijalni program uključuje:

* korištenje prostorom sukladno raspoloživim kapacitetima

* premijerno i reprizno prikazivanje predstava sukladno raspoloživim kapacitetima

* tehničku i administrativnu potporu

* prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj plesnoj organizaciji

* hostese i tisak ulaznica.

 

PROGRAM KOREOSPEKTAR

Koreospektar je namijenjen mlađim i/ili neafirmiranim plesnim umjetnicima. Programom se pospješuje afirmiranje mlađih umjetnika u području plesne umjetnosti i podupiru novi talentirani umjetnici na plesnoj sceni.

Program se održava u siječnju, kad se prikazuju svi prijavljeni projekti. Neki od njih uključuju se u program ZPC-a repriznim izvedbama tijekom cijele kazališne sezone.

Koreospektar uključuje:

* korištenje prostorom sukladno raspoloživim kapacitetima

* profesionalne radne uvjete

* tehničku i administrativnu potporu

* radionice o organiziranju unutar plesne djelatnosti

* prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj plesnoj organizaciji.

Dosadašnje umjetničke rezidencije

Hrvatske umjetničke rezidencije 2018.
Jasna Čižmek Tarbuk
Katarina Đurđević
Nastsja Štefanić
David Hernandez i Zagrebački plesni ansambl

Međunarodne umjetničke rezidencije 2018.
Daria Fain
Gyula Cserepes

Hrvatske umjetničke rezidencije 2017.
Roberta Milevoj
Martina Granić
Zrinka Lukčec - Kiko
Katarina Đurđević
Mirjana Preis

Međunarodne umjetničke rezidencije 2017.
Jule Flierl


Arhivu rezidencijalnih programa možete naći na linku: 
www.danceincroatia.com/zpc2009-2016/hr/rezidencije

Rezervacija ulaznica

Predstava

Datum / Sat
Broj ulaznica
1