Background

Rezidencije

ODLUKA STRUČNOG POVJERENSTVA ZA IZBOR REZIDENCIJALNIH PROGRAMA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU 2018. GODINE

Stručno povjerenstvo u sastavu Normele Krešić Vrkljan, Petre Hrašćanec i Martine Nevistić dana 13. prosinca 2017. godine donijelo je Odluku i izvršilo selekciju pristiglih prijava.

Povjerenstvo je predložene prijave vrednovalo prema slijedećim kriterijima:

kvaliteta predloženog koncepta projekta- razrađenost koncepta, jasnoća metodologije rada, razrađenost operativnog plana rada, obrazovanje autora/ice iz područja plesne umjetnosti, sudjelovanje na međunarodnim projektima i u programima od važnosti za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku, profesionalno iskustvo autora/ice te profesionalno iskustvo članova autorskog tima.

Temeljem navedenih kriterija Stručno povjerenstvo izabralo je sljedeće programe:

Jasna Čižmek Tarbuk, Holografski prostor, organizacija Fronesis

Nastasja Štefanić, Viola, ja i nas dvije, organizacija UPUH

David Hernandez/ZPA, Fauna, organizacija ZPA

Katarina Đurđević, curriculum viciosa = circulus vitiosus, organizacija UPPU PULS

 

OBAVIJEST PLESNIM UMJETNICIMA O REALIZIRANJU PREDSTAVA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU TIJEKOM GODINE

Zagrebački plesni centar upućuje javni poziv profesionalnim plesnim umjetnicima tijekom čitave godine. Ovime obavještavamo plesne umjetnike o odabiru umjetničkog programa za koje je zaduženo povjerenstvo za izbor programa ZPC-a (u nastavku: Povjerenstvo), sastavljeno od renomiranih plesnih umjetnika da bi se decentraliziralo odlučivanje.

Zagrebački plesni centar pruža profesionalnim plesnim umjetnicima potporu putem različitih programskih kategorija s namjerom da s neovisnim subjektima plesne scene utječe na prepoznatljivost suvremenog plesnog izričaja i podizanje kvalitete plesnih predstava.

Profesionalni plesni umjetnici mogu prijavljivati plesne projekte bilo kad tijekom godine, imajući u vidu krajnje rokove prijave 1. rujna tekuće godine i 15. siječnja naredne godine. Povjerenstvo koje čine članovi strukovnih plesnih udruga PULS i UPUH sastajat će se i o prijavljenim projektima odlučivati dvaput godišnje.

Imenovano Povjerenstvo izabire programe na temelju sljedećih kriterija:

* pravilno i pravovremeno ispunjena prijavnica

* kvaliteta prijavljenog koncepta projekta, relevantnost teme projekta, inovativnost i istraživački pristup

* profesionalno iskustvo autora i članova autorskog tima

* u programskoj kategoriji rezidencijalnog programa prijavitelj se može prijaviti s najviše pet izvođača i najmanje jednim izvođačem

* obrazovanje autora iz područja plesne umjetnosti, sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima važnim za Zagreb i Republiku Hrvatsku

* jasan i konkretan operativni plan.

 

Pozivamo sve profesionalne plesne umjetnike koji rade u ZPC-u na sudjelovanje u ostalim programima ZPC-a:

* besplatno profesionalno usavršavanje (jutarnji treninzi i radionice)

* sudjelovanje u razgovorima s publikom

* gledanje plesnih predstava u ZPC-u

Svi korisnici prostora ZPC-a dužni su isticati logotip ZPC-a na tiskanim i digitalnim promotivnim materijalima, isticati suradnje sa ZPC-om u intervjuima, najavama u medijima itd.

Profesionalni plesni umjetnici mogu se prijaviti za sljedeće programe:

Rezidencijalni program

Nerezidencijalni program

Program Koreospektar

 

REZIDENCIJALNI PROGRAM

Rezidencijalni program koprodukcijskom suradnjom s neovisnom plesnom organizacijom omogućava razvoj plesnog projekta u profesionalnim uvjetima u skladu s resursima kojima ZPC raspolaže. Namijenjen je renomiranim plesnim umjetnicima/autorima koji su dosad ostvarili pet i više autorskih radova.

Rezidencijalnim se programom osigurava:

* financiranje repriznih izvedaba rezidenata

* prednost u korištenju prostorom (ugovaranje proba, premijernih i repriznih izvedaba)

* tehnička potpora

* administrativna potpora

* oblikovanje rasvjete

* fotografiranje i dokumentarističko snimanje predstave

* marketing i odnosi s javnošću

* hostese i tisak ulaznica.

 

NEREZIDENCIJALNI PROGRAM

Nerezidencijalni program namijenjen je plesnim umjetnicima/autorima koje povjerenstvo nije izabralo u kategoriju rezidencijalnog programa. Program obuhvaća suradnju s neovisnom plesnom organizacijom.

Nerezidencijalni program uključuje:

* korištenje prostorom sukladno raspoloživim kapacitetima

* premijerno i reprizno prikazivanje predstava sukladno raspoloživim kapacitetima

* tehničku i administrativnu potporu

* prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj plesnoj organizaciji

* hostese i tisak ulaznica.

 

PROGRAM KOREOSPEKTAR

Koreospektar je namijenjen mlađim i/ili neafirmiranim plesnim umjetnicima. Programom se pospješuje afirmiranje mlađih umjetnika u području plesne umjetnosti i podupiru novi talentirani umjetnici na plesnoj sceni.

Program se održava u siječnju, kad se prikazuju svi prijavljeni projekti. Neki od njih uključuju se u program ZPC-a repriznim izvedbama tijekom cijele kazališne sezone.

Koreospektar uključuje:

* korištenje prostorom sukladno raspoloživim kapacitetima

* profesionalne radne uvjete

* tehničku i administrativnu potporu

* radionice o organiziranju unutar plesne djelatnosti

* prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj plesnoj organizaciji.

 

Prijave se primaju na elektroničku adresu: info@zagrebackiplesnicentar.hr.

Nepotpune prijave i/ili prijave poslane izvan naznačenih rokova (do 1. rujna i do 15. siječnja) neće se uzimati u obzir.

 


 

Dosadašnje umjetničke rezidencije

Roberta Milevoj
Martina Granić
Zrinka Lukčec - Kiko
Katarina Đurđević
Mirjana Preis

Arhivu rezidencijalnih programa možete naći na linku: 

www.danceincroatia.com/zpc2009-2016/hr/rezidencije

Rezervacija ulaznica

Predstava

Datum / Sat
Broj ulaznica
1