Background

Rezidencije

Programi umjetničkih rezidencija umjetnicima omogućuju sve potrebne uvjete za rad na umjetničkom procesu u svrhu istraživanja i realizacije projekata.

Rezidencija uključuje koprodukciju sa ZPC-om koji osigurava prostor za probe, tehničku podršku i vodstvo, dizajn rasvjete, snimanje i fotografiranje te usluge oglašavanja i prodaje. Također, ZPC osigurava hostese i brine o tiskanju ulaznica. Rezidenti imaju pravo prvenstva za ugovaranje repriznih izvedbi. Vrijeme održavanja rezidencije dogovara se u skladu s umjetnicima i programom ZPC-a.

KRITERIJI IZBORA:

kvaliteta prijavljenog koncepta predstave

društvena relevantnost projekta

umjetnička izvrsnost autora i autorskog tima

profesionalno iskustvo autora i autorskog tima

nagrade i priznanja za umjetnički rad

sudjelovanje na međunarodnim projektima i programima

broj premijernih predstava u zadnje dvije godine

broj repriznih izvedbi u zadnje dvije godine

projekt mora biti dio programa javnih potreba u kulturi u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu

Rok prijave za rezidencijalne programe u 2017. godini završio je 23. veljače.

Arhivu rezidencijalnih programa možete naći na linku: 

www.danceincroatia.com/zpc2009-2016/hr/rezidencije


 

Dosadašnje umjetničke rezidencije

Roberta Milevoj
Martina Granić
Zrinka Lukčec - Kiko
Katarina Đurđević
Mirjana Preis

Rezervacija ulaznica

Predstava

Datum / Sat
Broj ulaznica
1