Background

STRAH

STRAH

Strah nije samo osjećaj, on može postati glavnim pokretačem u životu. U načelu, kada mu dopustimo da preuzme kontrolu, naš život obilježavaju ograničenja, represija, uskogrudnost, potiskivanje, kazna, krivnja i stalni napori da izbjegnemo povredu. „Strah je jedino čega se tebamo bojati.”

27/03/2019
20:00 h

28/03/2019
20:00 h

KUPI ULAZNICE

Koreografija, koncept, izbor kostima i glazbe: Mirjana Preis

Izvode: Ana Vnučec, Sintija Kučić, Šimun Stankov

Oblikovanje svjetla: Marino Frankola

Fotografija: Neven Petrović

Predstava je realizirana potporama Ministarstva kulture RH i Gradskog ureda za kulturu, u suradnji sa SSP-om i ZPC-om.

Rezervacija ulaznica

Predstava

Datum / Sat
Broj ulaznica
1