Background

Rezidencije

Stručno povjerenstvo u sastavu Mirjane Preis, Nikolina Medak i Martine Nevistić dana 01. listopada 2018. godine donijelo je Odluku i izvršilo selekciju pristiglih prijava.

Povjerenstvo je predložene prijave vrednovalo prema slijedećim kriterijima:

* kvaliteta predloženog koncepta projekta- razrađenost koncepta

* jasnoća metodologije rada,

* razrađenost operativnog plana rada,

* obrazovanje autora/ice iz područja plesne umjetnosti

* sudjelovanje na međunarodnim projektima i u programima od važnosti za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku

* profesionalno iskustvo autora/ice

* profesionalno iskustvo članova autorskog tima.

 

Od ukupno 17 zaprimljenih prijava, temeljem navedenih kriterija Stručno povjerenstvo izabralo je sljedeće projekte kao dio rezidencijalnog programa u 2019.godini:

* Bruno Isaković i Mia Zalukar, Kill Bill, Organizacija Malo Sutra

* Ljiljana Mikulčić, Smjer osi spina, Organizacija Rikšafilm

* Rajko Pavlić, Poskočite anđeli, Organizacija Liberdance

* Magdalena Reiter, Conversation pieces, izvedba i organizacija Studio za suvremeni ples

 

Povjerenstvo je predložilo pružanje prostorne podrške, ovisno o mogućnostima, pružanje tehničke podrške te premijerno izvođenje, slijedećim projektima / nerezidencijalni program:

* Iva Nerina Sibila, Irma Unušić, Mia Kevo, IMRC kolektiv, Face the dance, Organizacija HIPP

* Maja Drobac, Kuća u kojoj nitko ne živi, Organizacija d_lc

* Martina Granić, YGNR, Organizacija d_lc

 

Također, Stručno povjerenstvo izabralo je sljedeće projekte za program Koreospektar:

* Una Štalcar Furač, Ne čujem te, mrak je, Organizacija PULS

* Eleonora M.Vrdoljak, Sintija Kučić, Hrvoje Klemenčić, Echo of the infinite, Organizacija UPUH

* Eni Vesović, Tri boje, Organizacija de.not

* Ida Jolić i Marin Lemić, Transformeri, Organizacija UPUH

* Filipa Bavčević i Mia Zalukar, Prostor za nas, Organizacija UPUH

 

 

OBAVIJEST PLESNIM UMJETNICIMA O REALIZIRANJU PREDSTAVA U ZAGREBAČKOM PLESNOM CENTRU TIJEKOM GODINE

Zagrebački plesni centar upućuje javni poziv profesionalnim plesnim umjetnicima tijekom čitave godine. Ovime obavještavamo plesne umjetnike o izboru umjetničkog programa za koje je zaduženo povjerenstvo za izbor programa ZPC-a (u nastavku: Povjerenstvo), sastavljeno od renomiranih plesnih umjetnika da bi se decentraliziralo odlučivanje.

Zagrebački plesni centar pruža profesionalnim plesnim umjetnicima potporu putem različitih programskih kategorija s namjerom da s neovisnim subjektima plesne scene utječe na prepoznatljivost suvremenog plesnog izričaja i podizanje kvalitete plesnih predstava.

Profesionalni plesni umjetnici mogu se prijaviti na javni poziv za rezidencijalni program otvoren tijekom dvaju mjeseci za sljedeću godinu. Povjerenstvo koje čine članovi strukovnih plesnih udruga Puls i UPUH sastat će se i odlučiti o prijavljenim projektima.

Prijave koje Povjerenstvo nije izabralo u rezidencijalni program razmotrit će se za moguće realiziranje u sklopu nerezidencijalnog programa.

Imenovano Povjerenstvo izabire programe na temelju sljedećih kriterija:

* pravilno i pravovremeno ispunjena prijavnica

* kvaliteta prijavljenog koncepta projekta, relevantnost teme projekta, inovativnost i istraživački pristup

* profesionalno iskustvo autora i članova autorskog tima

* u programskoj kategoriji rezidencijalnog programa prijavitelj se može prijaviti s najviše pet izvođača i najmanje jednim izvođačem

* obrazovanje autora u području plesne umjetnosti, sudjelovanje u međunarodnim projektima i programima važnim za Zagreb i Republiku Hrvatsku

* jasan i konkretan operativni plan.

Pozivamo sve profesionalne plesne umjetnike koji rade u ZPC-u na sudjelovanje u ostalim programima ZPC-a:

* besplatno profesionalno usavršavanje (jutarnji treninzi i radionice)

* sudjelovanje u razgovorima s publikom

* gledanje plesnih predstava u ZPC-u.

Svi korisnici prostora ZPC-a dužni su isticati logotip ZPC-a na tiskanim i digitalnim promotivnim materijalima, isticati suradnje sa ZPC-om u intervjuima, najavama u medijima itd.

Profesionalni plesni umjetnici mogu se prijaviti za sljedeće programe:

* rezidencijalni program

* nerezidencijalni program

* program Koreospektar

 

REZIDENCIJALNI PROGRAM

Rezidencijalni program koprodukcijskom suradnjom s neovisnom plesnom organizacijom omogućava razvoj plesnog projekta u profesionalnim uvjetima u skladu s resursima kojima ZPC raspolaže. Namijenjen je renomiranim plesnim umjetnicima/autorima koji su dosad ostvarili pet i više autorskih radova.

Rezidencijalnim se programom osigurava:

* financiranje repriznih izvedaba rezidenata

* prednost u korištenju prostorom (ugovaranje proba, premijernih i repriznih izvedaba)

* tehnička potpora

* administrativna potpora

* oblikovanje rasvjete

* fotografiranje i dokumentarističko snimanje predstave

* marketing i odnosi s javnošću

* hostese i tisak ulaznica.

 

NEREZIDENCIJALNI PROGRAM

Nerezidencijalni program namijenjen je plesnim umjetnicima/autorima koje povjerenstvo nije izabralo u kategoriju rezidencijalnog programa. Program obuhvaća suradnju s neovisnom plesnom organizacijom.

Nerezidencijalni program uključuje:

* korištenje prostorom sukladno raspoloživim kapacitetima

* premijerno i reprizno prikazivanje predstava sukladno raspoloživim kapacitetima

* tehničku i administrativnu potporu

* prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj plesnoj organizaciji

* hostese i tisak ulaznica.

 

PROGRAM KOREOSPEKTAR

Koreospektar je namijenjen mlađim i/ili neafirmiranim plesnim umjetnicima. Programom se pospješuje afirmiranje mlađih umjetnika u području plesne umjetnosti i podupiru novi talentirani umjetnici na plesnoj sceni.

Program se održava u siječnju, kad se prikazuju svi prijavljeni projekti. Neki od njih uključuju se u program ZPC-a repriznim izvedbama tijekom cijele kazališne sezone.

Koreospektar uključuje:

* korištenje prostorom sukladno raspoloživim kapacitetima

* profesionalne radne uvjete

* tehničku i administrativnu potporu

* radionice o organiziranju unutar plesne djelatnosti

* prosljeđivanje prihoda od prodanih ulaznica neovisnoj plesnoj organizaciji.

Dosadašnje umjetničke rezidencije

Hrvatske umjetničke rezidencije 2019.
Bruno Isaković i Mia Zalukar, Kill Bill, Organizacija Malo Sutra
Ljiljana Mikulčić, Smjer osi spina, Organizacija Rikšafilm
Rajko Pavlić, Poskočite anđeli, Organizacija Liberdance
Magdalena Reiter, Conversation pieces, izvedba i organizacija Studio za suvremeni ples

Međunarodne umjetničke rezidencije 2019.
Claire Huber
Aleksandar Georgiev, Dario Barreto Damas, Zhana Pencheva
Satoshi Kudo, Roni Chadasa

Hrvatske umjetničke rezidencije 2018.
Jasna Čižmek Tarbuk
Katarina Đurđević
Nastsja Štefanić
David Hernandez i Zagrebački plesni ansambl

Međunarodne umjetničke rezidencije 2018.
Daria Fain
Gyula Cserepes

Hrvatske umjetničke rezidencije 2017.
Roberta Milevoj
Martina Granić
Zrinka Lukčec - Kiko
Katarina Đurđević
Mirjana Preis

Međunarodne umjetničke rezidencije 2017.
Jule Flierl


Arhivu rezidencijalnih programa možete naći na linku: 
www.danceincroatia.com/zpc2009-2016/hr/rezidencije

Rezervacija ulaznica

Predstava

Datum / Sat
Broj ulaznica
1